Sociale veiligheid

Vereniging Scouting Kagiwepi is een groep die valt onder de landelijke vereniging Scouting Nederland. Wij nemen veel beleid over van deze organisatie en stellen in beperkte mate zelf aanvullend beleid op. Op deze pagina informeren wij u graag over enkele beleidsstukken die van toepassing zijn op onze vereniging.

Zoekt u informatie over ons AVG en Privacy beleid? Ga dan naar ons privacybeleid.

Gedragscode

Als vrijwilligers bij Scouting Kagiwepi omarmen wij de gedragscode van Scouting Nederland. Dit doen wij om de jeugdleden niet alleen een leuke, maar ook een veilige omgeving te bieden. Door deze regels over passend gedrag te kennen en na te leven maken wij dit mogelijk. U kunt de gedragscode van Scouting Nederland vinden via de volgende link: www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/vrijwilligers/tools/gedragscode

Aanstellingsbeleid

Wanneer iemand zich als vrijwilliger wilt inzetten bij Kagiwepi zijn wij dolblij, maar hier zit wel een procedure aan vast.
Wanneer een extern persoon (niet-lid) interesse toont om zich als vrijwilliger in te zetten zal eerst een oriƫnterend gesprek met de groepsbegeleider plaatsvinden. Indien relevant staat het ons vrij om referenties op te vragen en tevens wordt bij Scouting Nederland gecontroleerd of er geen bekende reden is waarom diegene geen vrijwilliger zou mogen zijn. Er start vervolgens een proefperiode van drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
Veel van de startende vrijwilligers zijn jeugdlid bij ons geweest. Desalniettemin beschouwen wij de eerste drie maanden als een wederzijdse proefperiode en is het aanvragen van een VOG verplicht.
Naast een bereidheid om een VOG aan te vragen moet een vrijwilliger bereid zijn het gedachtegoed en de gedragscode van Scouting Nederland op te volgen en na te dragen en een opleidingstraject te volgen.
De gegevens van de potentiele vrijwilliger en de bijbehorende VOG worden altijd geregistreerd in het administratiesysteem van Scouting Nederland, genaamd SOL.

Geldigheid VOG

Het hebben van een VOG is een absolute vereiste om binnen deze vereniging met kinderen in aanraking te komen. Wij erkennen dat de VOG een moment opname is en vereisen de vrijwilligers daarom om minimaal eens in de 3 jaar een nieuwe VOG aan te vragen. In het geval van wijzigende wet- en regelgeving of relevante functiewijzigingen kan de vrijwilliger verplicht worden om frequenter een nieuwe VOG aan te vragen.

Scouting Academy

Scouting Nederland heeft haar eigen opleidingstraject en modules om voor kundige leiding te zorgen. Vrijwilligers bij Scouting Kagiwepi moeten bereid zijn om minimaal de basiskwalificatie behorende tot de Scouting Academy te halen. Leiding leert hier onder andere omgaan met kinderen, veilig programma aanbieden, samenwerken als team en over de waardes van Scouting.
Kagiwepi biedt de gelegenheid om in-house, regionaal en landelijk op onze kosten relevante competenties te vergaren via Scouting Academy.
Meer informatie over de opleidingen die binnen Scouting worden aangeboden kunnen worden gevonden via de volgende link: www.scouting.nl/scouting-academy

Incidenten protocol

Scouting Kagiwepi volgt in geval van een incident of calamiteit het door Scouting Nederland aangeleverde calamiteiten protocol.
Meer informatie over dit protocol kan worden gevonden via de volgende link: www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/calamiteiten

Vertrouwenspersonen

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd de leiding van uw speltak benaderen. Ook staat het u vrij om het verenigingsbestuur te benaderen via info@kagiwepi.nl.
In sommige lastige, grensoverschrijdende of vertrouwelijke gevallen of wanneer er sprake is van een conflict wilt u wellicht liever contact opnemen met een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersonen zijn er voor al onze leden. Zowel de kinderen en ouders, als de vrijwilligers. Of u nou enkel iets wilt bespreken, of wilt dat er actie ondernomen wordt, onze vertrouwenspersonen staan voor u klaar en gaan integer met uw verhaal om.

De vertrouwenspersonen voeren in ieder geval de volgende door Scouting Nederland voorgeschreven taken uit:
  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerking van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan vertrouwenspersoon of zaken die niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Onze vertrouwenspersonen, met bijbehoorende email addressen, zijn te vinden op de vertrouwenspersoon pagina. In de gang van ons gebouw vindt u aan de rechterzijde een poster over de vertrouwenspersonen met daarop informatie en de contactgegevens.

Algemene visie Kagiwepi

Als jeugd- en vrijwilligersorganisatie omarmen wij het beleid, het huishoudelijk regelement en de statuten van Scouting Nederland. Hiernaast maken wij intern aanvullende afspraken over de leukste, veiligste en verantwoordste manier om het scouting programma aan te bieden.
Wij blijven als groep via de ALV en de groepsraad evalueren of wij bepaalde afspraken moeten maken om de kwaliteit van het scoutingspel te verhogen. Hierdoor zijn wij in staat onze handelswijze aan te passen op interne en externe verandering, zoals bijvoorbeeld modernisering en wijzigende wet- en regelgeving.


Wanneer u vragen heeft over hoe wij met een bepaald onderwerp omgaan, of als u zicht af vraagt of wij wel beleid hebben voor een specifiek onderwerp dat hierboven niet genoemd wordt, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met info@kagiwepi.nl of via ons contact pagina. Wij gaan graag met u in gesprek.


Huishoudelijk Reglement en Statuten Scouting Nederland: www.scouting.nl/ondersteuning/juridische-zaken/huishoudelijk-reglement


Scouting Kagiwepi
KvK: 34294676
© 2024